Název firmy:
NH Car, s.r.o.
NH Car, s.r.o. - Praha 6
Sídlo firmy:
Chodecká 2341/2, Břevnov
16900 Praha 6
Právní forma:
Telefon:
+420 224 395 123
Fax:
+420 224 395 240
E-mail:
IČO:
C,50929
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ699003841
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: